Chính sách tuyển sinh

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TUYỂN SINH

I. Ưu đãi tri ân Học viên cũ

  • Giảm 15% cho khoá đăng kí thứ 2
  • Giảm 20% cho khoá đăng kí thứ 3
  • Miễn phí chuyển nhượng khi có nhu cầu chuyển nhượng khoá học cho cá nhân khác

 

II. Chính sách ưu đãi dành cho các đơn vị đăng kí theo Tập thể/Nhóm trường

Nhóm

Mức giảm cho Thành viên trong nhóm

Mức giảm cho nhóm trưởng

Nhóm 2-5 người

Giảm 5%

Giảm 15%

Nhóm 6-10 người

Giảm 10%

Giảm 25%

Nhóm 10-15 người

Giảm 15%

Giảm 35%

Nhóm > 15 người

Giảm 20%

Giảm 50%

Chú ý: Nhóm trưởng là người có mã khuyến mại đầu tiên dùng cho cả nhóm