Hội thảo Montessori

Học viện đào tạo Hương IQ hỗ trợ tổ chức hội thảo về phương pháp Montessori cho các trường học, để mang đến sự hiểu biết đúng đắn về phương pháp, cũng như truyền cảm hứng và tình yêu đến cho bố mẹ, em bé - Hỗ trợ sự kết nối giữa bố mẹ và con trong những năm tháng đầu đời.

Hội thảo Montessori