Cố vấn chuyên môn Montessori

Dịch vụ cố vấn chuyên môn Montessori được thiết kế để hỗ trợ các trường áp dụng Montessori nhưng thiếu người quản lý chuyên môn Montessori có năng lực, kinh nghiệm.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết