Event - Học viện đào tạo Montessori HươngIQ

KHÓA MONTESSORI CƠ BẢN 3-6

08:00 -17:30 Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Khóa học dành cho chủ trường/quản lý/giáo viên/phụ huynh muốn tìm hiểu cơ bản về phương pháp Montessori để giao

BOOK NOW

KHÓA MONTESSORI CHUYÊN SÂU 3-6

08:00 - 17:30 Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Chủ trường/quản lý muốn chuyển đổi phương pháp giáo dục. Giáo viên/phụ huynh muốn tìm hiểu về phương pháp Montessori

BOOK NOW

KHÓA MONTESSORI CHUYÊN SÂU 0-3

08:00 - 17h30 Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Chủ trường muốn chuyển đổi phương pháp giáo dục. Giáo viên/phụ huynh muốn tìm hiểu về phương pháp Montessori level

BOOK NOW

CÁC KHÓA HỌC ONLINE TRÊN

All Time Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Tất cả các khóa học của chúng tôi đều có hình thức học online qua Website. Các khóa học được

BOOK NOW