Events - Phương pháp giáo dục Montessori - Học viện đào tạo Hương IQ

KHÓA MONTESSORI CƠ BẢN 3-6 TUỔI

  • By:
  • November 28, 2018
KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MONTESSORI CƠ BẢN 3-6 TUỔI Đào tạo giáo viên Montessori cơ bản 3-6 tuổi Ngày khai giảng: 13/09/2021 ————— – Học phí ƯU
Read More

KHÓA MONTESSORI CHUYÊN SÂU 3-6

  • By:
  • November 24, 2018
KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MONTESSORI CHUYÊN SÂU 3-6 Đào tạo giáo viên Montessori chuyên sâu level 3-6 Ngày khai giảng: 16/08/2021 ———– Đào tạo bởi Đội ngũ
Read More

KHÓA MONTESSORI CHUYÊN SÂU 0-3

  • By:
  • November 24, 2018
KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MONTESSORI CHUYÊN SÂU 0-3 Đào tạo giáo viên Montessori chuyên sâu level 0-3 Ngày khai giảng: 20/08/2021 ———– Đào tạo bởi Đội ngũ
Read More