Teachers - Phương pháp giáo dục Montessori - Học viện đào tạo Hương IQ

Dương Hoài Hương

Mrs. Dương Thị Hoài Hương Kinh nghiệm Điều hành IQ Montessori School – Ngôi trường thực hành dành cho Giáo viên Montessori Quốc tế thuộc Hiệp hội Montessori
Read More

Nguyễn Thị Hằng Nga

  • By:
  • November 18, 2018
Mrs. Nguyễn Thị Hằng Nga Kinh nghiệm Quản lý – điều hành Hệ thống Trường mầm non song ngữ IQ Montessori 11 năm kinh nghiệm làm việc trong
Read More

Madilyn Rivera Lumba

  • By:
  • November 18, 2018
        Mrs. Madilyn Rivera Lumba Kinh nghiệm 17 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục các chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Lịch sử –
Read More

Sheryl Catherine Mesde

  • By:
  • November 18, 2018
GV. Sheryl Catherine Mesde Kinh nghiệm 20 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, trực tiếp giang dạy các bộ môn Toán, khoa học và nghệ thuật
Read More