Teachers - Học viện đào tạo Montessori HươngIQ

Dương Hoài Hương

Mrs. Dương Thị Hoài Hương Kinh nghiệm Điều hành IQ Montessori School – Ngôi trường thực hành dành cho Giáo viên Montessori Quốc tế thuộc Hiệp hội Montessori
Read More

Nguyễn Thị Hằng Nga

Mrs. Nguyễn Thị Hằng Nga Kinh nghiệm Quản lý – điều hành Hệ thống Trường mầm non song ngữ IQ Montessori 11 năm kinh nghiệm làm việc trong
Read More

Madilyn Rivera Lumba

        Mrs. Madilyn Rivera Lumba Kinh nghiệm 17 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục các chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Lịch sử –
Read More

Sheryl Catherine Mesde

GV. Sheryl Catherine Mesde Kinh nghiệm 20 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, trực tiếp giang dạy các bộ môn Toán, khoa học và nghệ thuật
Read More