Phó giám đốc sản phẩm - Phương pháp giáo dục Montessori - Học viện đào tạo Hương IQ

Nguyễn Thị Hằng Nga

  • By:
  • November 18, 2018
Mrs. Nguyễn Thị Hằng Nga Kinh nghiệm Quản lý – điều hành Hệ thống Trường mầm non song ngữ IQ Montessori 11 năm kinh nghiệm làm việc trong
Read More

Madilyn Rivera Lumba

  • By:
  • November 18, 2018
        Mrs. Madilyn Rivera Lumba Kinh nghiệm 17 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục các chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Lịch sử –
Read More