Phó giám đốc sản phẩm - Học viện đào tạo Montessori HươngIQ

Nguyễn Thị Hằng Nga

Mrs. Nguyễn Thị Hằng Nga Kinh nghiệm Quản lý – điều hành Hệ thống Trường mầm non song ngữ IQ Montessori 11 năm kinh nghiệm làm việc trong
Read More

Madilyn Rivera Lumba

        Mrs. Madilyn Rivera Lumba Kinh nghiệm 17 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục các chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Lịch sử –
Read More